DSpace@Bozok is a growing collection of Yozgat Bozok University’s research that includes peer-reviewed articles, technical reports, working papers, theses and more.

Select a community to browse its collections.

Enstitüler [94]
Fakülteler [0]
Meslek Yüksekokulları [0]
Yüksekokullar [0]
 • Görüntüleme tekniği ile bilgisayar kontrollü çizgi izleyen mobil robotun gerçeklenmesi 

  Mortaş, Nurdane (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  eknolojinin hızla geliştiği dünyada robot tasarımları eğitim, sanayi gibi birçok alanda geliştirilmekte ve kullanılmaktadır. Mobil robotlarda, ulaşılmak istenen hedef; insanın yerine geçebilecek, insan gibi algılayabilen, ...
 • Pervâne Bey mecmuası (İnceleme-Metin) 

  Gıynaş, Kamil Ali (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Nazire mecmuaları, genellikle aynı veya birbirine yakın yüzyıllarda yaşamış birçok şairin şiirlerini bir arada bulunduran değerli kaynaklardır. Bunlar, yazıldıkları dönemdeki edebiyat beğenisini vermeleri, şairlerin ...
 • FPGA tabanlı mikrobilgisayar mimarisi kullanılarak dc motor sürücü tasarımı ve uygulaması 

  Ölmez, Emre (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada, eğitimsel amaçlı bir fırçasız DC (doğru akım) motor sürücü tasarımı yapıldı. Tasarımın kontrolör kısmı FPGA tabanlı eğitimsel amaçlı bir mikrobilgisayar olan BZK.SAU.FPGA ile gerçekleştirildi. BZK.SAU.FPGA'in ...
 • Bitümlü ılık karışımların neme karşı hassasiyetlerinin belirlenmesi 

  Bayazit, Mehmet (Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Avrupa ve ABD'de sera gazı salınımı ve enerji tüketimini azaltmak, çevreye ve ekonomiyekatkı sağlamak amacıyla araştırmalar yapılmakta olup, bitümlü karışım endüstrisi özellikleBitümlü Ilık Karışım (Warm Mix Asphalt - WMA) ...
 • İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye üzerinde Almanya'nın ve İngiltere'nin nüfuz mücadelesi 

  Söylemez, Merve Sultan (Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarının sebep olduğu İkinci Dünya Savaşı 1 Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlamış, 1941 yılında dünya savaşı haline gelmiştir. Türkiye'nin savaş öncesi ilişkilerinin çok iyi ...

View more